Saturday, 08/08/2020 - 15:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Lập
Văn bản liên quan

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
01/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện văn bản số 1567/SGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non năm học 2015-2016 như sau:
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực