Tuesday, 04/08/2020 - 12:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Lập

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG NHỮNG NGÀY HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU KHI NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH