Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Đoàn công tác của Hội khuyến học tỉnh làm việc tại Yên Lập

Đoàn công tác của Hội khuyến học tỉnh làm việc tại Yên Lập 

Sau 1 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy chính quyền, Hội khuyến học và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lập đã có chuyển biến tích cực, hệ thồng hồ sơ văn bản chỉ đạo và quy trình tổ chức thực hiện, các xã thị trấn đã triển khai có hiệu quả đã có 14635 gia đình  và gần 130 dòng họ đăng ký học tập, thành lập được trên 150 Công đồng học tập, 60 đơn vị học tập. Qua đánh giá, chấm điểm xếp loại có 115 gia đình học tập,145 Cộng đồng học tập và 57 đơn vị học tập.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với việc  triển khai nhân rộng các mô hình học tập, các hoạt động khuyến học, khuyến tài đã được quan tâm với các hoạt động như: trao thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến với số tiền gần 800 triệu đồng, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong trương chình tiếp sức học sinh nghèo tới trường với với số tiền gần 20 triệu đồng, triển khai phong trào tiết kiệm nuôi lợn nhựa trong các trường học trên địa bàn huyện được trên 100 triệu đồng.

 

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch hội khuyến học tỉnh  đề nghị huyện Yên Lập cần làm tốt công tác tuyên tuyền  xây dựng xã hội học tập và học tập suất đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp khu dân cư, đẩy mạnh hơn nữa trong phong trào nuôi lợn nhựa tiếp kiệm trong trường học xây dựng quỹ động viên con em thi đua học tập nhằm đạt kết quả cao nhất trong học tập./.


Đài TT Yên Lập


Thông tin đã đăng