Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016

 Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016

               Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;    

              Căn cứ Hướng dẫn số 1539/SGD&ĐT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lập hướng dẫn các trường tiểu học, TH&THCS Nga Hoàng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp tiểu học như sau:

A - NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quyền và bổn phận của học sinh; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, cách thức tổ chức dạy học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục với 100% học sinh lớp 1; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm,  học thêm đối với giáo dục tiểu học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp, không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tiểu học.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục, công văn số 1268/SGD&ĐT-KHTC ngày 22/7/2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc hướng dẫn thu và quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2015-2016 và công văn số 223/PGD&ĐT-HC ngày 03/8/2015 về việc hướng dẫn thu, quản lí, sử dụng các khoản thu và chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2015-2016.

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.

- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).

II. Thực hiện chương trình giáo dục

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thông qua các hoạt động sau:

- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn;

-Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống,giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em, ..;

- Thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học

- Các trường thực hiện nghiêm túc các Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT như: Công văn số 6169/BGĐT-GDTH ngày 29/10/2014; Công văn số 7475/BGĐT-GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 39/ BGĐT-GDTH ngày 06/01/2015.

- Tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm về việc thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, nhà trường nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục

- Các nội dung tích hợp: Bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...

- Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học.

- Phòng GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn tổ chức SHCM nhà trường và cụm trường riêng.

- Các trường chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến, “Trường học kết nối”.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

- Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ giáo viên cốt cán về dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; các trường căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị mình.

- Yêu cầu các trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, chuyên đề để trao đổi, chia sẻ nhằm thực hiện có hiệu quả việc dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục trong năm học.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

 - Trường Tiểu học Đồng Thịnh: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo yêu cầu của dự án.

- Trường Tiểu học Hưng Long và Mỹ Lung: Chủ động học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của mô hình VNEN.

         - Tất cả các trường trong toàn huyện: Thực hiện vận dụng những nội dung sau trong cả năm học:

+ Trang trí lớp học: Tiếp tục bổ sung trang trí lớp học nhằm tạo tiền đề cho những năm tiếp theo triển khai nhân rộng mô hình VNEN.

+ Xây dựng Hội đồng tự quản phù hợp với điều kiện thực tế lớp học, nhà trường; hình thành một số ban trong lớp học để hoạt động tự quả của lớp đạt hiệu quả (Ban học tập, Ban văn nghệ, Ban sức khỏe và vệ sinh, Ban thư viện,..).

+ Xây dựng Sổ nhật ký học tập và hoạt động của học sinh: Học sinh (HS) tự ghi chép những thành tích cá nhân (những đánh giá, nhận xét tích cực về bản thân HS của giáo viên (GV), kết quả học các môn học, kết quả tham gia các hoạt động, những sản phẩm hay có thể gắn cùng). GV giành thời gian xem, có thể ghi nhận xét, động viên HS, tuyên dương tại buổi sinh hoạt lớp,..

+ Vận dụng dạy học theo nhóm: Khuyến khích GV soạn bài, tổ chức dạy học theo nhóm như trong mô hình VNen ở nhiều tiết học, nhiều môn học; trong đó: bắt buộc mỗi GV phải soạn bài và dạy học theo nhóm như dạy học theo mô hình VNen ít nhất trong 5 tiết học/năm học.

- Khuyến khích các trường tiểu học quay phim các tiết học điển hình để đưa lên trang Web của dự án, tham gia cuộc thi “Viết về trường học mới” và cuộc thi video về trường học mới. Các trường Tiểu học Đồng Thịnh, Hưng Long, Mỹ Lung thực hiện quay phim ít nhất 01 tiết học để gửi về Phòng GD&ĐT làm tư liệu đưa lên Website của Phòng GD&ĐT (trước 15/11/2015).

7. Tiếp tục triển khai thí điểm trong toàn huyện áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học các môn học

- Các trường thực hiện áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT chỉ đạo tất cả các trường thực hiện thí điểm cấp huyệnvề phương pháp “Bàn tay nặn bột”.  Tất cả các giáo viên dạy học từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 phải lựa chọn và thực hiện đượcít nhất 01 tiết dạyáp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong lớp được phân công giảng dạy.

- Trong năm học, mỗi trường thực hiện thí điểm cấp huyện về phương pháp “Bàn tay nặn bột” phải quay video ít nhất 01 tiết học tiêu biểu gửi về Phòng GD&ĐT để làm tư liệu nhân rộng trong cấp học và nộp về Sở GD&ĐT (trước ngày 15/12/2015).

- Các trường xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm cấp huyệnvề phương pháp “Bàn tay nặn bột” của đơn vị và nộp về bộ phận Nghiệp vụ tiểu học (trước ngày 30/9/2015).

8. Triển khai dạy học ngoại ngữ

a) Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn khác.

- Phòng GD&ĐT có Kế hoạch triển khai thực hiện dạy học Tiếng Anh cấp tiểu học riêng. Yêu cầu các trường bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả. Lưu ý:

- Các giáo viên đã đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh (đạt trình độ B2) phải được bố trí dạy các lớp thực hiện Chương trình dạy 4 tiết/tuần.

- Các giáo viên đã đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh, nhà trường bố trí dạy Chương trình 2 tiết/tuần. Nhà trường cần linh hoạt sắp xếp thời gian phù hợp, không bắt buộc dạy hết chương trình. Lưu ý dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

- Các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh, nhà trường phải yêu cầu giáo viên tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng, đánh giá nhằm đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu về dạy học Tiếng Anh chương trình mới.

- Về triển khai dạy học làm quen tiếng Anh đối với học sinh lớp 1,2: Năm học 2015-2016, toàn huyện thực hiện thí điểm đối với trường Tiểu học Hưng Long. Khi nào có hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT sẽ có chỉ đạo cụ thể đối với nhà trường, yêu cầu nhà trường không triển khai trước khi có chỉ đạo của Phòng, của Sở.

- Các trường còn lại nếu có nhu cầu và đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học làm quen tiếng Anh đối với học sinh lớp 1,2 thì báo cáo Phòng GD&ĐT biết và chỉ đạo.

b) Về tài liệu dạy học: Thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học.

9. Tăng cường tổ chức dạy học môn Tin học theo quy định

- Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Năm học 2015-2016, toàn huyện phấn đấu có ít nhất 10 phòng máy vi tính để tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh. Các trường đã có phòng máy vi tính cần chủ động bố trí dạy học môn Tin học cho học sinh đạt hiệu quả.

- Các trường đang hình thành phòng máy tính nhưng chưa hoàn thiện cần tiếp tục tuyên truyền vận động xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất (mua thêm máy tính, bàn ghế,..) đảm bảo yêu cầu tối thiểu nhất để tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh.

- Các trường đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ, thi Giải Toán, Tiếng Anh trên Internet để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.

10. Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày

- Quy định về thời lượng: Thực hiện tối đa 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần.

- Phấn đấu toàn huyện có trên 50% được học 9 buổi/tuần và 100% số học sinh còn lại được học từ 7 đến 8 buổi/tuần. Khuyến khích các trường tổ chức dạy học 9 buổi/tuần cho 100% học sinh.

- Căn cứ điều kiện thực tế đơn vị, Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

+ Nội dung buổi học thứ hai: Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá; Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống,giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em, từng bước nâng cao hiểu biết xã hội cho học sinh…

+ Đối với các trường vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số (Trung Sơn A, Trung Sơn B, khu Hon - Xuân An), việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần tăng cường tiếng Việt cho học sinh bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt.

- Khuyến khích các trường tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT và phụ huynh học sinh về công tác quản lí học sinh trong thời gian ở bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

11. Xây dựng điển hình "Trường học và cuộc sống"

- Năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT Yên Lập chỉ đạo thí điểm trường Tiểu học Mỹ Lung triển khai thực hiện mô hình "Trường học và cuộc sống". Yêu cầu trường Tiểu học Mỹ Lung chủ động nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn, liên hệ với Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT để có tài liệu và được hướng dẫn, giúp đỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các trường khác chủ động nghiên cứu, tuyên truyền để đội ngũ giáo viên hiểu, nắm bắt về "Trường học và cuộc sống". Từ đó, từng bước hình thành các mô hình và triển khai vận dụng thực hiện phù hợp, hiệu quả tại đơn vị.

*Lưu ý: Khuyến khích các trường gửi ảnh, video, giáo án điện tử hay về việc tổ chức dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của đơn vị mình về bộ phận nghiệp vụ tiểu học để làm tư liệu đưa lên Website của Phòng GD&ĐT.

III. Sách, thiết bị dạy học

1. Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Tiếng Việt 1 (tập 1)

2. Tiếng Việt 1 (tập 2)

3. Vở Tập viết 1 (tập 1)

4. Vở Tập viết 1 (tập 2)

5. Toán 1

6. Tự nhiên và Xã hội 1   

1. Tiếng Việt 2

(tập 1)

2. Tiếng Việt 2

(tập 2)

3. Vở Tập viết 2 (tập 1)

4. Vở Tập viết 2 (tập 2)

5. Toán 2

6. Tự nhiên và Xã hội 2

 

1. Tiếng Việt 3 (tập 1)

2. Tiếng Việt 3 (tập 2)

3. Vở Tập viết 3 (tập 1)

4. Vở Tập viết 3 (tập 2)

5. Toán 3

6. Tự nhiên và Xã hội 3

 

1. Tiếng Việt 4 (tập 1)

2. Tiếng Việt 4 (tập 2)

3. Toán 4

4. Đạo đức 4

5. Khoa học 4

6. Lịch sử và Địa lí 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Kĩ thuật 4

1. Tiếng Việt 5 (tập 1)

2. Tiếng Việt 5 (tập 2)

3. Toán 5

4. Đạo đức 5

5. Khoa học 5

6. Lịch sử và Địa lí 5

7. Âm nhạc 5

8. Mĩ thuật 5

9. Kĩ thuật 5

- Các trường tiểu học triển khai Mô hình trường học mới thực hiện Tài liệu hướng dẫn học tập lớp 2, 3, 4, 5; các trường triển khai dạy học tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục thực hiện theo bộ học liệu đã quy định.

- Các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 - Các đơn vị huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh.

- Các trường tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện thân thiện. Phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng thư viện theo các tiêu chuẩn của thư viện tiên tiến và thư viện xuất sắc đã đạt được.

- Các trường đẩy mạnh hoạt động đọc sách của giáo viên và học sinh dưới nhiều hình thức phong phú. Tăng cường mua sắm tài liệu cho thư viện nhà trường và thư viện góc lớp.

2. Thiết bị dạy học

- Các trường tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành.

- Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực tự làm đồ dùng dạy học theo Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1. Đối với học sinh dân tộc thiểu số

- Các trường tiểu học Trung Sơn A, Trung Sơn B, Xuân An (khu Hon) tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số như:

+ Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng Tiếng Việt ở buổi học thứ hai;

+ Thực hiện giảm thời lượng các môn học khác để tăng thời lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh trong các buổi học thứ nhất,..

+ Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm truyện tranh, cây từ vựng; sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; sử dụng hiệu quả thư viện góc lớp, thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”,…

- Các trường khác, tùy theo thực tế học sinh đơn vị mình để tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm bổ sung kiến thức, kĩ năng cho học sinh dân tộc thiểu số.

2. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học nếu có đối tượng trẻ em lang thang cơ nhỡ, nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT và tổ chức dạy học theo hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.

3. Đối với học sinh khuyết tật

Căn cứ thực tế địa phương, các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Điều tra, thống kê, nắm bắt chính xác số lượng trẻ khuyết tật của địa phương; tham mưu với địa phương trong công tác kiểm tra, giám định trẻ khuyết tật, hoàn thiện hồ sơ cho trẻ khuyết tật.

- Thực hiện đúng, đủ chế độ cho trẻ khuyết tật theo hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật theo các văn bản đã hướng dẫn. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 V. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tiếp tục duy trì 10 xã, thị trấn đã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2, phấn đấu trong năm 2015 có thêm 02 xã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2.

- Các trường tích cực tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra và đề nghị công nhận lại đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi, đảm bảo phản ánh đúng thực tế từ đó có kế hoạch phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1, mức độ 2.

2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở, các trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2015.

- Đối với các trường đã có phòng máy vi tính, cần tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học.

VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng. Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012) và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, “ba công khai”, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

 Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.       

VII. Một số hoạt động khác

1. Khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, liên hoan tiếng hát dân ca, Robotics, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh ở các địa phương, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học.

Năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT tổ chức các kỳ thi sau:

- Hội thi giáo viên dạy giỏi theo 3 nhóm đối tượng: Giáo viên dạy giỏi dạy học theo Mô hình trường học mới lớp 2, 3, 4 và lớp 5; Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục lớp 1; Giáo viên dạy giỏi theo chương trình hiện hành lớp 4 và lớp 5.

- Olympic Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4, 5 cấp huyệntrên tinh thần tự nguyện, mỗi học sinh tự chọn 1 trong 3 môn trên.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Tích cực thực hiện các giải pháp để tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường (đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015; một số vấn đề đổi mới đánh giá học sinh tiểu học,…). Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

C - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ nêu trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai hướng dẫn này tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên được học tập, thảo luận, cụ thể hoá các yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn, cá nhân sát với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương và phải đạt kết quả theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kì theo đúng các yêu cầu, đúng thời gian quy định; các thông tin, số liệu phải chính xác; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các báo cáo của nhà trường, Phòng GD&ĐT có theo dõi để xét thi đua và đánh giá xếp loại Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng theo chuẩn vào cuối năm học.

 

Trên đây là hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các trường cần phản ánh kịp thời về Phòng GD&ĐT (Bộ phận Nghiệp vụ tiểu học) để có sự chỉ đạo kịp thời.


NVTH
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng