Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Công văn tập huấn nâng cao năng lực quản lý

 Công văn tập huấn nâng cao năng lực quản lý 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, TH&THCS Nga Hoàng. 

          Thực hiện công văn số 1496/SGD&ĐT-GDMN ngày 03/9/2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về tập huấn nâng cao năng lực quản lí sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học, Phòng GD&Đ triệu tập lớp tập huấn cụ thể như sau:

1. Thời gian:  Ngày 23/9/2015. Khai mạc từ 7 giờ 30 phút.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Phòng GD&ĐT Yên Lập

3. Thànhphần:Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS Nga Hoàng trong toàn huyện.

4. Kinh phí: Đơn vị có người tham gia tập huấn thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

Nhận được công văn này, yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS Nga Hoàng sắp xếp công việc tham gia Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định./.

Thông tin đã đăng