Tuesday, 04/08/2020 - 12:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Lập
Văn bản liên quan
Căn cứ Văn bản số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015- 2016; Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1514/SGD&ĐT- GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016;
Ngày ban hành:
21/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở GDTrH (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).
Ngày ban hành:
18/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực