Saturday, 08/08/2020 - 16:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Lập
Thực hiện văn bản số 1567/SGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non năm học 2015-2016 như sau:
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Văn bản số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015- 2016; Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1514/SGD&ĐT- GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016;
Ngày ban hành:
21/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực